Projekty

KOMPETENCE 4.0

Název projektu: Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231

Období realizace projektu: říjen 2019 – listopad 2022

 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí v roli regionálního partnera na realizaci projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s dalšími třemi regionálními partnery – teritoriálními pakty zaměstnanosti ze Středočeského, Ústeckého a Zlínského kraje.

Cílem projektu je podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce. Projekt Kompetence 4.0 vychází a navazuje na pilotní projekt ověřování významných prvků duálního vzdělávání v MSK, který začal v říjnu 2017.

Specifickým cílem projektu je vytvořit a v praxi odzkoušet nástroj pro včasnou identifikaci v budoucnu vyžadovaných kompetencí v 10 klíčových sektorech a rozšířit spolupráci 8 firem a škol v každém zapojeném regionu o aplikaci prvků duálního vzdělávání pro zajištění vzájemné komplementarity ve vztahu k potřebám pracovního trhu (celkem 32 nově založených/inovovaných partnerství za dobu realizace projektu).

Projekt aktuálně:

První vlaštovkou projektu Kompetence 4.0 v našem kraji se stala Střední škola elektrotechnická, Ostrava, které jsme během měsíce září 2020 pomohli uzavřít partnerství v sektoru Strojírenství se společností Liberty Ostrava a.s. Aktuálně pracujeme na uzavření dalších 7 partnerství škol a firem v MSK.

Kontaktní osoba:

Jan Kelar
věcný manažer KA 5
Mobil: +420 602 147 418
E-mail: jkelar@mspakt.cz