Projekty

KOMPETENCE 4.0

Název projektu: Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231

Období realizace projektu: říjen 2019 – prosinec 2022

 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí v roli regionálního partnera na realizaci projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s dalšími třemi regionálními partnery – teritoriálními pakty zaměstnanosti ze Středočeského, Ústeckého a Zlínského kraje.

Cílem projektu je podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce. Projekt Kompetence 4.0 vychází a navazuje na pilotní projekt ověřování významných prvků duálního vzdělávání v MSK, který začal v říjnu 2017.

Specifickým cílem projektu je vytvořit a v praxi odzkoušet nástroj pro včasnou identifikaci v budoucnu vyžadovaných kompetencí v 10 klíčových sektorech a rozšířit spolupráci 8 firem a škol v každém zapojeném regionu o aplikaci prvků duálního vzdělávání pro zajištění vzájemné komplementarity ve vztahu k potřebám pracovního trhu (celkem 32 nově založených/inovovaných partnerství za dobu realizace projektu).

 

Projekt aktuálně:

V září 2020 se nám podařilo uzavřít první partnerství v sektoru „Energetika“ v učebním oboru „elektrikář“ mezi Střední školou elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkovou organizací a firmou Liberty Ostrava a.s. V říjnu jsme na tuto první vlaštovku navázali uzavřením druhého partnerství, a to v sektoru „Moderní průmyslová strojírenská výroba“ mezi VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU a firmou VÍTKOVICE STEEL, a.s. Toto partnerství se týká učebního oboru s maturitou „mechanik strojů a zařízení“.

V měsíci listopadu jsme dále v projektu pokračovali uzavřením partnerství v učebním oboru ,,elektrikář“ mezi Gymnáziem a Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace se společností Brose CZ s.r.o. v sektoru „Mechatronika“.

V posledním měsíci roku 2020 jsme uzavřeli hned tři partnerství, a to dvě v sektoru „Elektromobilita“ v učebním oboru s maturitou „autotronik“ mezi Střední školou technickou a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvkovou organizací a společností CarTec Ostrava s.r.o. Druhé uzavřené partnerství v sektoru „Elektromobilita“ je zaměřeno na učební obor „mechanik opravář motorových vozidel“ a je uzavřeno mezi Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Kopřivnice, příspěvkovou organizací a výrobní společností TATRA TRUCKS a.s. Třetí uzavřené partnerství tohoto měsíce se týká jediného čistě maturitního oboru v rámci projektu Kompetence 4.0, a to v sektoru „ICT“ v oboru „informační technologie“ mezi Střední průmyslovou školou, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací a firmou Tieto Czech, s.r.o.

V lednu roku 2021 jsme zorganizovali uzavření v pořadí již sedmého partnerství, a to v sektoru „Moderní strojírenská průmyslová výroba“ v učebním oboru s maturitou „mechanik seřizovač“ mezi Střední odbornou školou, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací a společností FERRIT s.r.o.

Osmé, dle plánu projektu poslední partnerství, jsme uzavřeli v únoru 2021, a to v sektoru „Potravinářství“ v učebním oboru „pekař“ mezi Střední školou hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou, Opava, příspěvkovou organizací a pekárnou Knappe s.r.o. V tomto měsíci se nám nakonec podařilo uzavřít ještě jedno partnerství nad rámec projektu a máme tedy finálně uzavřeno celkem 9 efektivních partnerství. Toto partnerství je uzavřeno mezi Střední školou techniky a služeb Karviná, příspěvkovou organizací a společností KATEK Czech Republic s.r.o. pro maturitní obor „logistické a finanční služby“ v sektoru „Logistika“.

V následujících měsících budeme dále pokračovat v prohlubování spolupráce mezi středními školami a firmami.

 

Leták projektu

Kontaktní osoba:

Šárka Plačková
expert pro spolupráci středních škol a firem
Mobil: +420 775 512 362
E-mail: splackova@mspakt.cz