Data a analýzy

Rectangle 9 | Analýzy a prognózy
1

Data, informace, analýzy

Pravidelně realizujeme šetření pro území MSK a aktualizujeme výstupy v tématech: vývoj odvětví a zaměstnanosti v nich, žáci, studenti a absolventi SŠ/VŠ, nezaměstnanost absolventů, vývoj volných pracovních míst a nezaměstnanosti podle profesí, cizinci na trhu práce, monitoring malých a středních podniku a další.

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte Marka Gavendu

mgavenda@mspakt.cz
2

Kompas

Podílíme se na projektu KOMPAS, který se zabývá predikcemi trhu práce. Máme k dispozici aktuální informace o předpokládaném vývoji trhu práce v Moravskoslezském kraji v horizontu 5 let, o tom, které obory studia budou v budoucnu perspektivní a jak efektivně plánovat v oblasti lidských zdrojů s ohledem na vývoj trhu práce.

screenshot www.predikcetrhuprace.cz 2022.09.21 13 30 00 | Analýzy a prognózy

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte Marka Gavendu

mgavenda@mspakt.cz
FB 1 test 1024x1024 1 | Analýzy a prognózy

Informace

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

+420 725 736 355

info@mspakt.cz

S čím vám můžeme poradit?

    Odeslání tohoto formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů