O nás

page header bg e1544133649169 | O nás

Chceme přispívat ke změně dlouhodobě nepříznivé situace na regionálním trhu práce.

MS PAKT je nezisková organizace, která zahájila svou činnost na počátku roku 2011. Množství vykonávaných agend i dílčích cílů si postupem času vyžádalo založení samostatné organizace s jasně definovaným posláním, cíli i právní subjektivitou. Na ustavující schůzi dne 1. 2. 2019 byl založen samostatný zapsaný spolek s jasně definovaným posláním. Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

obálka

Hlavním posláním MS Paktu zaměstnanosti je pomoct lidem najít své pracovní místo v kraji. Zaměřujeme se na oblast kariérového poradenství, spolupráci škol a firem a problematiku trhu práce v Moravskoslezském kraji.