Spolupráce se školami a firmami

Rectangle 8 | Spolupráce se školami a firmami
1

TRAUTOM

Projekt TRAUTOM – Kompetence pro 21. století je zaměřen na podporu firemního vzdělávání v kontextu zelené a digitální transformace v Moravskoslezském kraji. Firmy mohou získat celou řadu poradenských a podpůrných služeb a především nemalou částku na vzdělávání svých zaměstnanců. Pro tento účel je vypsána speciální výzva určena podnikům ze sektorů energetika, ocelářství a zpracování kovů a automotive. Projekt nabízí:

  • Konzultace při přípravě transformačních plánů a plánů vzdělávacích potřeb
  • Odborné kurzy ověřené v zahraničí
  • Vzdělávání odpovídající aktuálním potřebám firem
  • Poradenství pro občany i firmy
  • Data o dopadech green deal

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte Ninu Chwastkovou

nchwastkova@mspakt.cz
2

Odborné vzdělávání a příprava

Pomáháme středním školám a firmám prohloubit a zkvalitnit vzájemnou spolupráci. Společně s námi se firmy podílí na definování obsahu i rozsahu odborného vzdělávání spolupracující školy i její faktické realizaci na vlastním pracovišti. Škola tak udržuje kontakt s aktuálním vývojem v oboru.

Propojujeme firmy se středními školami, hledáme nové možnosti společného partnerství, pomáháme realizovat praktické vyučování ve firmě napříč všemi obory (učební i maturitní obory zaměřené na techniku, řemeslo, zemědělství i služby).

Naším cílem je žák kvalitně vzdělaný v oboru se znalostmi reálných pracovních návyků = absolvent přímo uplatnitelný na současném trhu práce.

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte Antona Husovského

ahusovsky@mspakt.cz
3

Exkurze

Organizujeme exkurze pro žáky ZŠ a SŠ. Společně připravíme nabídku spolupráce se školami, vytipujeme školy vhodné pro spolupráci s vaší organizací. Navrhneme formu a průběh exkurze a zajistíme veškerou koordinaci se školami. Vaše firma získá nové informace a budete se podílet na přípravě lidských zdrojů v regionu. Postaráme se o veškerou propagaci na sociálních sítích.

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte Antona Husovského

ahusovsky@mspakt.cz

FB 1 test 1024x1024 1 | Spolupráce se školami a firmami

Informace

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

+420 725 736 355

info@mspakt.cz

S čím vám můžeme poradit?

    Odeslání tohoto formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů