Aktuální dění

MS PAKT přichází s aplikací pro párování zaměstnanců moravskoslezských firem

4. 11. 2020

Pro některé firmy není letošní rok moc příznivý. Některé naopak potřebují navyšovat své kapacity. Proto MS PAKT přichází s projektem Moje místo v MSK, který má za úkol najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo naopak mají zájem o nové pracovníky. 

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

4. 11. 2020

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě jednoduše a efektivně.

SPOLUPRÁCE STŘEDNÍCH ŠKOL A FIREM V MSK POKRAČUJE

9. 10. 2020

Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, na jehož realizaci se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, zaznamenal další úspěšně uzavřené partnerství mezi školou a firmou.

Evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji

1. 10. 2020

Dne 30.9.2020 jsme u Kulatého stolu představili průběžnou fázi evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, který vychází z Memoranda o spolupráci v oblasti duálního vzdělávání. Evaluace proběhla v červnu až září 2020 a byly k ní použity kvantitativní i kvalitativní metodiky.

PROJEKT KOMPETENCE 4.0 – spolupráce středních škol a firem v MSK

29. 9. 2020

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí v roli regionálního partnera na realizaci projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s dalšími třemi regionálními partnery – teritoriálními pakty zaměstnanosti ze … Continued