Aktuální dění

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

4. 11. 2020

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě jednoduše a efektivně.

SPOLUPRÁCE STŘEDNÍCH ŠKOL A FIREM V MSK POKRAČUJE

9. 10. 2020

Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, na jehož realizaci se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, zaznamenal další úspěšně uzavřené partnerství mezi školou a firmou.

Evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji

1. 10. 2020

Dne 30.9.2020 jsme u Kulatého stolu představili průběžnou fázi evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, který vychází z Memoranda o spolupráci v oblasti duálního vzdělávání. Evaluace proběhla v červnu až září 2020 a byly k ní použity kvantitativní i kvalitativní metodiky.

PROJEKT KOMPETENCE 4.0 – spolupráce středních škol a firem v MSK

29. 9. 2020

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí v roli regionálního partnera na realizaci projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s dalšími třemi regionálními partnery – teritoriálními pakty zaměstnanosti ze … Continued

Zhodnocení pomoci spřátelených organizací během pandemie koronaviru

4. 5. 2020

Aktuální hodnocení webového portálu pomoci podnikatelům www.rychla-rada.cz po měsíci fungování. MS Pakt zaměstnanosti, Moravskoslezské Investice a Development, Moravskoslezské inovační centrum, MS Tourism, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, společnosti CzechInvest, Frank Bold Advokáti a BeePartner spoluzaložili webový portál pomoci podnikatelům v MSK, kde najdete přehled všech aktuálně dostupných programů, včetně možných konzultací se specialisty e-mailem, telefonicky nebo videokonferenčně.