Aktuální dění

PROJEKT KOMPETENCE 4.0 – spolupráce středních škol a firem v MSK

29. 9. 2020

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí v roli regionálního partnera na realizaci projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s dalšími třemi regionálními partnery – teritoriálními pakty zaměstnanosti ze … Continued

Zhodnocení pomoci spřátelených organizací během pandemie koronaviru

4. 5. 2020

Aktuální hodnocení webového portálu pomoci podnikatelům www.rychla-rada.cz po měsíci fungování. MS Pakt zaměstnanosti, Moravskoslezské Investice a Development, Moravskoslezské inovační centrum, MS Tourism, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, společnosti CzechInvest, Frank Bold Advokáti a BeePartner spoluzaložili webový portál pomoci podnikatelům v MSK, kde najdete přehled všech aktuálně dostupných programů, včetně možných konzultací se specialisty e-mailem, telefonicky nebo videokonferenčně.

MS PAKT pomáhá a radí firmám, jak překlenout finanční krizi

6. 4. 2020

V rámci programu Antivirus vám pomůžeme s otázkami na podporu ze strany MPSV. Jsme součásti skupiny více organizací, která v rámci nového webu www.rychla-rada.cz poskytuje zaměstnavatelům informační podporu.

Rozhovor o projektu Volba kariéry

24. 2. 2020

Žáci z jedné školy ve Frýdku-Místku udělali rozhovor s jednou naší lektorkou o projektu Volba kariéry. Zde si můžete rozhovor přečíst. 

Diskuzní workshop radil s volbou budoucí kariéry

17. 2. 2020

Dne 5. 2. jsme se ve spolupráci s Místní akční plánem ORP Kopřivnice II podíleli na třech akcích zaměřených na volbu povolání. Tímto děkujeme za možnost účasti na této akci, výbornou zpětnou vazbu i zveřejnění v místním tisku.