Kariérové poradenství

Rectangle 10 | Kariérové poradenství
1

Kariérové poradenství pro veřejnost

Nabízíme profesní poradenství lidem, kteří hledají novou práci, zaměstnancům ohroženým ztrátou zaměstnání, nebo těm, kteří zvažují změnu ve svém profesním životě. Tým profesionálních poradců z řad psychologů a personalistů vám pomohou:

  • zorientovat se ve svých vlastních silných stránkách a dovednostech,
  • propojit vás s vhodnými volnými pracovními místy,
  • vytvořit zajímavý životopis nebo motivační dopis,
  • připravit se na vstupní pohovor.

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte Martina Navrátila

mnavratil@mspakt.cz

2

Kariérové poradenství pro žáky

Volba střední nebo vysoké školy je možná jednou z prvních vážných voleb, které ve svém životě člověk dělá. A je jasné, že každý chce tuto volbu udělat správně, aby ho pak studium a následně i práce bavila. Jak ale poznat, kterou cestu životem si zvolit? Právě proto žákům ZŠ a SŠ nabízíme skupinové i individuální aktivity zaměřené na kariérové poradenství. Se zkušenými kariérovými poradci a psychology si žáci rozvíjí dovednosti a kompetence v oblastech:

  • sebepoznání,
  • orientace v informacích trhu práce,
  • plánování a volby profesní dráhy,
  • sebeprezentace.

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte Simonu Matisovou

smatisova@mspakt.cz
3

Vzdělávání pedagogů

Pro kariérové poradce na základních a středních školách poskytujeme ucelený kurz, který je teoreticky i prakticky seznámí s technikami kariérového poradenství. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti skupinové i individuální práce se studenty, připraví si individuální plán kariérové poradce, získají přehled kariérních nástrojů včetně online aplikací (Můj život po škole, Cesta k zaměstnaní), které jsme pro tento účel vytvořili.

Nedílnou součástí kurzu je také seznámení se s daty a prognózami trhu práce s ohledem na volbu budoucí profese. Vzdělávání pedagogů je doplněno exkurzemi ve firmách. Semináře probíhají interaktivní formou. Poradenské techniky si účastníci v průběhu kurzu sami vyzkouší a mohou je ihned aplikovat ve výuce. Všem poradcům je nabízena také individualizovaná podpora přímo na škole.

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte Simonu Matisovou

smatisova@mspakt.cz

FB 1 test 1024x1024 1 | Kariérové poradenství

Informace

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

+420 725 736 355

info@mspakt.cz

S čím vám můžeme poradit?

    Odeslání tohoto formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů