Observatoř OECD

Rectangle 10 | Observatoř OECD

Co je ODiCY?

Observatoř OECD pro digitální technologie v kariérovém poradenství pro mládež (ODiCY) je volně přístupná webová stránka, která shromažďuje příklady využívání digitálních technologií v kariérovém poradenství u žáků základních a středních škol.

Zástupci škol, kariéroví poradci i tvůrci politik zde mohou získat aktuální informace o konkrétních příkladech dobré praxe v oblasti digitálních technologií v kariérovém poradenství v rámci celého světa.

Pro každý vybraný nástroj je zde uveden jeho popis, zkušenosti s jeho uvedením do provozu i následným používáním. Nové technologie totiž mohou vést ke zlepšení poskytování poradenství a zvýšit jeho efektivnost. ODiCY tak umožňuje tvůrcům politik a odborníkům v oblasti kariérového poradenství srovnávat jednotlivé přístupy i jejich tempo vývoje. Více informací o ODiCY najdete zde.

ODiCY general visual | Observatoř OECD

Proč bychom měli chtít svůj příklad dobré praxe na ODiCY?

Pokud vyvíjíte služby kariérového poradenství pro studenty základních nebo středních škol pomocí digitálních technologií, pak je observatoř způsob, jak ukázat svou dobrou praxi na mezinárodní scéně.

Co je případová studie/dobrá praxe pro ODiCY?

Účelem ODiCY je umožnit uživatelům porovnat, jak jsou digitální zdroje navrženy a používány k dosažení společných cílů v rámci kariérového poradenství pro děti školního věku. Každá případová studie by měla uživatelům umožnit komplexně porozumět tomu, jak digitální nástroj funguje.

Jak mohu odeslat případovou studii o mém příkladu?

V případě zájmu prosím vyplňte tento online formulář. V současné době jsou sbírány příklady digitální technologií v kariérovém poradenství pouze v rámci základního a/nebo sekundárního vzdělávání.

Route to Employment Enabling transitions into work | Observatoř OECD

Jak probíhá proces nahrání?

Dokončení obvykle trvá 20–30 minut. Případové studie jsou v této fázi předkládány v angličtině. Žádáme vás, abyste popsali svůj zdroj, jak pomáhá zefektivnit kariérové poradenství, pokud jste financováni vládou, jaký výzkum podpořil vytvoření vašeho zdroje a jaká hodnocení vašeho zdroje jste provedli. Žádáme, abyste zachovali jednoduchý jazyk a psali ve třetí osobě, např. „Program dělá…“, „Umožňuje…“

Co se stane po odeslání?

Týmu OECD bude nějakou dobu trvat, než váš příspěvek zkontroluje a upraví. Poté vám jej zašleme zpět s komentáři. Po 2 (nebo někdy 3) kontrolách a ujištění, že obě strany jsou s konečnou případovou studií spokojeny, ji publikujeme online. Zašleme vám e-mail, abychom vás informovali, že vaše případová studie je aktivní.

Kde získám více informací?

Pokud byste se chtěli dozvědět více, navštivte webové stránky ODiCY a také registrační formulář. Pokud máte další otázky, neváhejte nám poslat e-mail na adresu odicy@oecd.org. V případe otázek v češtině prosím kontaktujte paní Kateřinu Křepelkovou (kkrepelkova@mspakt.cz)