Projekty

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA

 

Název projektu: Kariérové poradenství Ostrava

Období realizace: od roku 2019

 

Statutární město Ostrava bylo v roce 2019 iniciátorem projektu na podporu kariérového poradenství v základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce(KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí.

V rámci tohoto pilotního projektu bylo metodicky a finančně podpořeno celkem 20 základních škol v rámci ORP Ostrava. Od roku 2020 pak přešel projekt do běžného režimu a v současné době je do projektu podpory KP zapojeno 33 základních škol.

Projekt je nastaven na jednoduchém modelu spolupráce, a to  města  – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s. – konkrétních základních škol  – kariérových poradců, kdy každý z těchto subjektů má jasně vymezenou svoji roli a úlohu v projektu.

Díky tomuto jednoduchému systému a profesionální spolupráci všech partnerů je projekt nastaven jako nízkonákladový a udržitelný, což je rovněž  důvodem jeho úspěšnosti.

Projekt je průběžně evaluován a snahou partnerů  je postupně navyšovat počet zapojených základních škol.

 

Více informací lze nalézt na webových stránkách: www.talentova.cz

 

Kontaktní osoba:
Anton Husovský
Tel: +420 602 515 453
E-mail: ahusovsky@mspakt.cz