Projekty

TASK FORCE OKD

 

Název projektu: TASK FORCE OKD – dopady útlumu těžby 2021

Období realizace: březen 2021 – červen 2022 (30.6.2022)

Cíl: Pomoc firmám z dodavatelského řetězce OKD a jejich zaměstnancům

 

Projekt TASK FORCE OKD – dopady útlumu těžby 2021 reaguje na rozhodnutí vlády České republiky č. 1169 ze dne 16. listopadu 2020 o ukončení těžby uhlí v Ostravsko-Karvinském revíru.

Vedle propuštěných zaměstnanců OKD, a.s. dopadne radikální omezení těžby také na firmy zapojené v subdodavatelském řetězci. To představuje výrazný problém pro Karvinsko a s sebou nesoucí zásadní důsledky pro ekonomickou a hospodářskou funkci celého regionu. Nevyhnutné jsou dopady na zaměstnanost, ekonomickou tvorbu hrubého domácího produktu a sociální škody.

Řešením je pomoc s radikální změnou hospodářské činnosti podniků, které byly a jsou navázány na subdodavatelský řetězec OKD, a.s. uplatnitelností jejich zaměstnanců.

První klíčovou aktivitou projektu je oslovení dodavatelů OKD, a.s. a konkretizace jejich potřeb. Následovat bude poskytování poradenských služeb firmám a jejich zaměstnancům.

Na poradenství se budou podílet jak MS PAKT, tak další členové TASK FORCE OKD. Poradenství různého rozsahu bude poskytnuté všem (cca 50) subjektům. Klíčovým podnikům z řad zájemců bude připraven rozsáhlejší restrukturalizační plán.

Na základě zjištěných potřeb u zaměstnavatelů a na základě připravených plánů restrukturalizace bude tým MS PAKTU ve spolupráci s MS krajem (dalšími členy TASK FORCE OKD) navrhovat a vyjednávat adekvátní formy národní pomoci a připravovat pro ně také žadatele z území, zjišťovat absorpční kapacity apod.

Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Kontaktní osoba:
Martin Navrátil
ředitel Moravskoslezského paktu zaměstnanosti
tel: +420 725 736 355
e-mail: mnavratil@mspakt.cz