Projekty

MOJE MÍSTO V MSK

 

Název projektu: Moje místo v MSK

Období realizace: září 2020 – březen 2021

Cíl: Pomoc obyvatelům MSK předejít nezaměstnanosti a získat chytřejší uplatnění.

 

Projekt Moje místo v MSK reaguje na důsledky pandemie COVID-19 a také strukturální změny hospodářství, které vyvolají a budou vyvolávat vážné problémy na trhu práce. Vznikne webová aplikace, která umožní spárování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Párování bude probíhat buď na základě poptávky a nabídky konkrétní pozice nebo prostřednictvím shody ve znalostech a kompetencích. Především ale budou všem zaměstnancům registrovaným v aplikaci a dalším zájemcům o změnu zaměstnání nabídnuté informace a poradenské služby různého rozsahu podle potřeby. Pro tento účel budou zřízena tři poradenská centra pro různé části MS kraje, ale poradenství bude možné poskytovat také online nebo fyzicky v prostorách zaměstnavatelů. Zaměstnancům, kterým budou chybět znalosti nebo kompetence k novému uplatnění, bude nabídnuto také další vzdělávání.

Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Více informací lze nalézt na webových stránkách: www.moje-misto.cz

 

Kontaktní osoba:
Martin Navrátil
Ředitel Moravskoslezského paktu zaměstnanosti
Tel: +420 725 736 355
E-mail: mnavratil@mspakt.cz