Projekty

TRANZITNÍ MÍSTA V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH

Název projektu: Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009758

Období realizace projektu: leden 2019 – prosinec 2021

 

Počátkem ledna 2019 zahájil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. realizaci projektu „Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji“.

Partnery projektu jsou:

  • CENTROM z.s.,
  • Ergon – sociální podnik, z.s.;
  • Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.,
  • LIGA o.p.s.,
  • MENS SANA, z.ú.

 

Projekt řeší problematiku zaměstnávání cílové skupiny osob s kumulací hendikepů na trhu práce se zaměřením na intenzivní individuální i skupinové poradenství, zjišťování a postupné odstraňování bariér bránících osobám z cílové skupiny uspět na trhu práce.

Komplexní podporu získá 150 osob. Prostřednictvím práce v sociálním podniku postupně získávají pracovní zkušenosti, dovednosti a intenzivně se připravují na přechod na volný trh práce.

Zapojené sociální podniky:

  • BOTUMY s.r.o.,
  • CENTROM IMPEX s.r.o,
  • CLEAR SERVIS, o.p.s.,
  • Porta Spark s.r.o.

 

Díky využití psychosociální podpory, cílené adaptace a zvládání nároků v zaměstnání získá následně nejméně 50 osob pracovní místo u zaměstnavatele na běžném trhu práce.

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Chlebišová
manažer projektu

tel.:

e-mail: kchlebisova@mspakt.cz