Evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji

01. 10. 2020

IMG E50221 scaled 1 | Evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Dne 30.9.2020 jsme u Kulatého stolu představili průběžnou fázi evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, který vychází z Memoranda o spolupráci v oblasti duálního vzdělávání. Evaluace proběhla v červnu až září 2020 a byly k ní použity kvantitativní i kvalitativní metodiky.

Respondenti žáci odpovídali formou dotazníku a polostrukturovaného rozhovoru; respondenti školy a firmy odpovídali formou polostrukturovaného rozhovoru. Kulatého stolu se zúčastnili hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., který se rovněž ujal úvodního slova, náměstek hejtmana MSK Mgr. Stanislav Folwarczny, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Mgr. Jan Rafaj, MBA, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ing. Bc et Bc. Petr Bannert, náměstek ministra MPO Ing. Eduard Muřický, dále zástupci z řad NPI ČR, SP ČR, KHK MSK a v neposlední řadě také zástupci 2 firem a 3 středních škol zapojených do pilotního projektu.

Prezentaci včetně interaktivní analýzy ve formě Power BI naleznete na webových stránkách MS Pakt, zde: https://mspakt.cz/dokumenty/odborne-vzdelavani-a-priprava/. Následovat budou formativní fáze II. a III., které proběhnou v roce 2021 a následně sumativní fáze, jejímž výsledkem budou případové studie, které proběhnou v roce 2022.

Zde se můžete podívat na 7-minutovou reportáž z prezentace, včetně rozhovoru s naším ředitelem Martinem Navrátilem: https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-07-10-2020-17-28

image 15 | Evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
image 16 | Evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji