Dokumenty

Odborné vzdělávání a příprava


RSD: Klíčové profesní kvalifikace zaměstnavatelů se 100 a více zaměstnanci z Moravskoslezského kraje

V souvislosti s REGIONÁLNÍ SEKTOROVOU DOHODOU PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ V OBLASTI ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU, která byla podepsána představiteli MS kraje, zástupci SP ČR, KHK MSK, vybraných spolupracujících zaměstnavatelů, vzdělavatelů, odborů zastoupených ČMKOS a ÚP ČR, jsme zjišťovali, které profesní kvalifikace (PK) dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) jsou klíčové pro naše zaměstnavatele z daného sektoru.

Získali jsme vyjádření zástupců 69 firem, které zaměstnávají více než 100 zaměstnanců. Těchto 69 zaměstnavatelů celkově zaměstnává cca 60 tisíc pracovníků, což se rovná cca 63 % všech pracovníků ve zpracovatelském průmyslu zaměstnaných v rámci našeho kraje (k roku 2017).

Jedná se o starší data, sbíraná postupně do roku 2017. Nicméně zájem těchto zaměstnavatelů o zaměření kvalifikace svých (i potenciálních) zaměstnanců se v čase příliš nemění. Jejich vyjádření, které profesní kvalifikace ze seznamu NSK jsou pro ně klíčové, tak mají značnou vypovídací schopnost i dnes.

Díky přiložené prezentaci si lze snadno vyfiltrovat zaměstnavateli nejčastěji označené klíčové profesní kvalifikace dle jednotlivých okresů našeho kraje, ve kterých mají zaměstnavatelé své působiště. Údaje nám tak mohou být vodítkem, jakým směrem zaměřit aktivity vzdělávání dospělých u nás v kraji tak, aby se maximalizovala šance lidí hledajících uplatnění v tomto sektoru na nalezení vhodného zaměstnání.

Pro virtuální zobrazení klikněte zde.

Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi

Příručka Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a Svazu průmyslu a dopravy ČR pro zapojení zaměstnavatelů do partnerství se středními odbornými školami.

Verze z ledna 2020 s textem MEMORANDA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI DUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, uzavřeným mezi Moravskoslezským krajem, SP ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 3. října 2017.

Pro zobrazení souboru klikněte zde.

Memorandum o spolupráci v oblasti duálního vzdělávání

Memorandum mezi Moravskoslezským krajem, SP ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 3. října 2017.

Pro zobrazení souboru klikněte zde.

TPOV – Tematický plán odborného výcviku pro 1. ročník – VZOR

Pro stažení souboru klikněte zde.