Žáci ze ZŠ Karasova míří do praxe! 10. února proběhne unikátní událost.  A proč je tak unikátní? 

06. 02. 2023

20221104 081648 | <strong>Žáci ze ZŠ Karasova míří do praxe! 10. února proběhne unikátní událost.  A proč je tak unikátní?</strong> 

MS pakt zaměstnanosti spolupracuje v rámci kariérového poradenství se Základní školou Karasova v Mariánských Horách, která se zaměřuje na péči o žáky s poruchami učení nebo se sociálním handicapem. Tato spolupráce nekončí odchodem žáka ze základní školy, ale nově tyto žáky podporujeme také na střední škole.  

Základní škola Karasova se od počátku 90. let věnuje vzdělávání dětí s různými vzdělávacími potřebami. V současné době školu navštěvují také žáci s mentálním postižením a v mnoha třídách jsou integrováni žáci se sluchovým postižením. V rámci karierového poradenství je složitější s těmito žáky pracovat na hledání potenciálu k budoucímu výběru povolání, a navíc v Moravskoslezském kraji je pouze několik málo středních škol, které mohou žáky s těmito potřebami přijmout ke studiu. Jedna z nich je Střední škola prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě. Tato střední škola poskytuje systematickou podporu žákům se specifickými poruchami učení a nabízí hned několik studijních oborů, které jsou uzpůsobeny pro takovéto studium. Odborné předměty zde vyučují pedagogové s dlouholetými zkušenosti, a především s vysokou dávkou empatie. Ročně se zde hlásí několik desítek zájemců, také se Základní školy Karasova a škola se snaží co nejvíce žáků přijmout a podpořit v dalším vzdělávání.  

A nyní máme před sebou další zajímavou aktivitu, která proběhne v měsíci únoru. Žáci Základní školy Karasova navštíví se svými pedagogy Střední školu prof. Z. Matějčka, kde si budou moci prohlédnout školní bufet, ve kterém dochází k odborné výuce oboru Prodavačské práce. Dále navštíví cvičnou školní prodejnu, která pomáhá žákům lépe se připravit na reálné prostředí firmy a po ukončení prohlídky školy odjedou připraveným autobusem hrazeným z projektu OKAP II do obchodního domu Tesco Ostrava-Hrabová. Zde si celou prodejnou prohlédnou, potkají se s žáky střední školy, kteří zde vykonávají odborný výcvik a mají možnost si s nimi o práci v Tesco Stores promluvit. Cílem této propojené exkurze je představit žákům střední školu, učebny odborného výcviku a ukázat jim reálné prostřední firmy, tak aby si co nejlépe uvědomili, jak studium probíhá a zda je daný obor ta správná volba pro budoucí povolání. Je to začátek dlouhé spolupráce. Škola Matějčka se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a ne každý zaměstnavatel je skutečně připravený tyto žáky zaměstnat a také je na to připravit. „Jsme rádi, že jsme k tomu mohli přispět“ sdělil Martina Navrátil, ředitel MS pakt. 

Důležité je také zmínit, že společnost Tesco Stores posiluje svou společenskou odpovědnost především tím, že pomáhá mladým žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vykonávat odborný výcvik, poskytuje ve svých obchodních domech místnosti pro teoretickou výuku a v rovněž žáky odměňuje motivující částkou. Pokud se žák na odborném výcviku osvědčí, Tesco mu po ukončení studia nabízí hlavní pracovní poměr.   

MS pakt zaměstnanosti od loňského roku se Střední školou Zdeňka Matějčka intenzivně spolupracuje na aktivitách, které žáky rozvíjí. Od seminářů, které ukazují, jak se připravit na hledání budoucího zaměstnání, po zážitkové dny v různých firmách v kraji, mezi které patří např. Seznam.cz, Okin Process, Raynet, TietoEvry Czechia, Railsformers a jiné, s cílem ukázat jim různé formy jejich budoucího pracovního uplatnění. “Všichni žáci třetího ročníku následně absolvují 3-týdenní odbornou praxi u vybraných zaměstnavatelů, kde získají velmi cenné zkušenosti a pracovní návyky,” sdělila Šárka Plačková z MS paktu zaměstnanosti. 

Závěrem lze říci, že jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat se všemi výše uvedenými školami i firmami, protože vděk a úsměv žáků je pro nás tou největší odměnou.  

IMG 3865 | <strong>Žáci ze ZŠ Karasova míří do praxe! 10. února proběhne unikátní událost.  A proč je tak unikátní?</strong> 
IMG 3873 | <strong>Žáci ze ZŠ Karasova míří do praxe! 10. února proběhne unikátní událost.  A proč je tak unikátní?</strong> 
IMG 3867 1 | <strong>Žáci ze ZŠ Karasova míří do praxe! 10. února proběhne unikátní událost.  A proč je tak unikátní?</strong>