Workshopy pro kariérové poradce

06. 04. 2023

MicrosoftTeams image 43 | Workshopy pro kariérové poradce

Víte, jaký dopad bude mít zelená a digitální transformace na náš region? Jak se promění pracovní místa a jaká nová budou vznikat? Pedagogové ze třicetičtyř vybraných škol našeho kraje se to právě dozvěděli. Během dvoudenních výjezdních workshopů, v krásném prostředí Žermanické přehrady, je s tím seznámil náš kolega Marek. O interaktivní část celé akce se postaraly naše kariérové poradkyně Marie MitzováVendula Jasioková, které si připravily pro pedagogy mnoho zajímavých inspirativních cvičení pro přímou práci s žáky.    

Program byl pestrý a nabitý, dva krásné jarní dny ukončil společný oběd, kde jsme si slíbili, že se budeme setkávat častěji, stejně jako tomu je mezi kariérovými poradci v Ostravě.  

Zpětná vazba nám udělala obrovskou radost. Pedagogové oceňují, že mohou sdílet zkušenosti a vzájemně si pomáhat při řešení aktuálních situací. Aktivity, které prožili můžou okamžitě využít v praxi a ihned je aplikovat do výuky.  

V červnu nás čeká další termín, na který už se pečlivě připravujeme.