Pomáháme mladým lidem správně si zvolit další kariéru

30. 10. 2018

V listopadu 2018 jsme zahájili realizaci tříletého projektu "Volba kariéry". Společně s partnerem projektu společností RPIC-VIP se budeme věnovat podpoře mladých lidí do 25 let na trhu práce.

625032 top foto1 23j7z | Pomáháme mladým lidem správně si zvolit další kariéru

Společně se budeme věnovat podpoře mladých lidí na Ostravsku a snaze o zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Účastníkům projektu nabídneme ucelený soubor aktivit směřujících k odstranění bariér, které musí mladí lidé zdolávat při vstupu na trh práce.

600 účastníkům nabídneme pomoc při volbě profesní kariéry a u dalších 250 se budeme cíleně snažit zvýšit jejich  atraktivitu pro budoucí zaměstnavatele a tím i uplatnitelnost na trhu práce.

Mladým lidem budeme poskytovat pracovní a kariérové poradenství, zprostředkování zaměstnání včetně podpory při nástupu do zaměstnání a dále aktivity zaměřené na rozvoj jejich měkkých (přenositelných) dovedností, digitálních dovedností a znalostí o budoucím trhu práce. V rámci projektu bude kladen maximální důraz na individuální přístup k účastníkům s ohledem na jejich individuální potřeby.