Volba kariéry – kompas ve světě práce

02. 12. 2021

Foto Volba Kariery | Volba kariéry – kompas ve světě práce

Přes 320 mladých lidí ve věku do 25 let prošlo v posledních třech letech na území Moravskoslezského kraje kariérovým poradenstvím. Zapojilo se do projektu Volba kariéry.

Šlo nejen o studenty posledních ročníků devíti středních škol v Moravskoslezském kraji, ale také o klienty úřadů práce. V rámci projektu se uskutečnily například skupinové aktivity k sebepoznání, zvýšení kvalifikace, ale také individuální pohovory s kariérovými poradci a psychology, na které byl kladen vysoký důraz vzhledem k formátu poskytování kariérového poradenství.

„Sepsání atraktivního životopisu, interaktivní nácvik pracovního pohovoru, zjištění silných stránek, trénink sebeprezentace, ale také prohloubení znalostí aspektů pracovního práva byly pro účastníky projektu největším přínosem a v případě získání práce i velkým úspěchem,“ přiblížila přínos projektu Simona Matisová, projektová manažerka MS Paktu a doplnila, že i v nepříznivém období během pandemie Covid-19, uzavření škol a omezení styku s klienty byl MS Pakt schopen aktivně reagovat na poptávku po službách kariérového poradenství díky on-line konzultacím.

Podpořeno alespoň minimální podporou bylo celkem 578 účastníků projektu ( 458 ze SŠ, 120 z ÚP). Z toho 321 účastníků prošlo podporou 40 hodin a více. Volby kariéry se zúčastnilo 9 středních škol z Moravskoslezského kraje. Zapojeny byly i úřady práce
v Ostravě, Bohumíně, Frýdku-Místku, Opavě, Havířově, Karviné a Třinci. Výstupem projektu bylo vytvoření metodického podkladu pro rozvoj kariérového poradenství v dalších letech.

Vzhledem k úspěchu Volby kariéry bude po dobu dalších tří let rozvoj kariérového poradenství dále aktivně podporován nejen pro studenty všech ročníků středních škol, ale také prostřednictvím rozvoje vzdělávání kariérových poradců na školách v kraji.