Tranzitní místa v sociálních podnicích pomohla lidem ve složité životní situaci s uplatněním na trhu práce

16. 12. 2021

Tranzitni mista nahled | Tranzitní místa v sociálních podnicích pomohla lidem ve složité životní situaci s uplatněním na trhu práce

Projekt Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji finišuje a podařilo se dosáhnout vytyčeného cíle.

Výstupem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu je nárůst pracovního uplatnění a návyků u osob dlouhodobě nezaměstnaných, zadlužených, s nízkou kvalifikací, národnostních menšin, pečujících osob a věkové kategorie osob starších 50 let.

Cílem projektu bylo posílení kompetencí účastníků vstoupit na otevřený trh práce, udržet se na něm a uvést potřeby klienta do souladu s reálnou situací na trhu práce. Zapojeno bylo celkem pět sociálních podniků. Podniky poskytovaly osobám z cílové skupiny pracovní místa na zkoušku na dobu tří měsíců a následně dotované zaměstnání na dobu devíti měsíců (ve formě HPP).

Projekt v průběhu 36 měsíců pomohl s osobní proměnou u 174 osob, z toho celkem 41 osob našlo uplatnění u běžných zaměstnavatelů a 150 účastníků zvládlo úspěšně absolvovat 12měsíční pracovní praxi.