Simona Matisová

Simča je absolventkou oboru Eurospráva na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava a již od dob svých studií se věnuje projektovému řízení v oblasti vzdělávání firemních zaměstnanců, rozvoji firem, ale také investičních projektů pro veřejný a soukromý sektor.    

V Moravskoslezském paktu zaměstnanosti působí od roku 2019, kde pronikla do problematiky kariérového poradenství a s týmem kariérových poradců a psychologů zajišťuje kariérové poradenství pro mladé lidi a zároveň vzdělávání pedagogů v oblasti kariérového poradenství na základní, středních i vyšších odborných školách. Věří, že každý se jednou ve své profesi najde. S kariérovým poradenstvím však o něco dříve. 

Simona Matisová

Projektová manažerka - kariérové poradenství

+420 737 669 440

smatisova@mspakt.cz