Nina Chwastková

Nina vystudovala Politickou a kulturní geografii a Španělštinu ve sféře podnikání – oba obory na Ostravské univerzitě. Celý svůj profesní život se věnuje vzdělávání dospělých. Řadu let působila v neziskovém sektoru, kde pracovala převážně s nezaměstnanými lidmi jako manažer projektů a kariérový poradce. Působila také jako koordinátor projektů zaměřených na firemní vzdělávání a HR strategie. Průběžně učí španělštinu, protože ji to baví 🙂 

V Moravskoslezském paktu zaměstnanosti pracuje od roku 2022, kde se podílela na realizaci projektů zaměřených na rozvoj kariérového poradenství v našem kraji. V současné době se věnuje firemnímu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů. 

Nina Chwastková

Koordinátorka projektu

+420 732 642 792

nchwastkova@mspakt.cz