Nina Chwastková

Nina vystudovala Politickou a kulturní geografii a Španělštinu ve sféře podnikání – oba obory na Ostravské univerzitě. Celý svůj profesní život se věnuje vzdělávání dospělých. Řadu let působila v neziskovém sektoru, kde pracovala převážně s nezaměstnanými lidmi jako manažer projektů a kariérový poradce. Poslední dva roky působí také jako koordinátor projektů zaměřených na firemní vzdělávání a HR strategie. Průběžně učí španělštinu, protože ji to baví ???? 

V Moravskoslezském paktu zaměstnanosti pracuje od roku 2022, kdy se podílí na realizaci projektů zaměřených na vzdělávání žáků a pedagogů a rozvoj kariérového poradenství v našem kraji. 

Nina Chwastková

Projektová manažerka

+420 732 642 792

nchwastkova@mspakt.cz