Martin Navrátil

Martin se dlouhodobě zabývá problematikou trhu práce a přípravou lidí na něj. V Moravskoslezském paktu zaměstnanosti působí od poloviny roku 2017, od roku 2018 ho vede. Odborně se podílel na přípravě klíčových projektů MS PAKTU z oblasti kariérového a pracovního poradenství, spolu s kolegy připravil k realizaci soubor služeb, které dnes tato organizace nabízí.

Lze se na něj obracet v otázkách rozvoje kariérového poradenství a problematiky trhu práce v Moravskoslezském kraji.

Martin Navrátil

Ředitel

+420 725 736 355

mnavratil@mspakt.cz