Kateřina Oršulíková

Katka (Kateřina) vystudovala obor Podnikání a management na VŠPP v Ostravě. Od roku 2006 sbírala manažerské dovednosti a zkušenosti s rozvojem lidských zdrojů ve dvou nejznámějších bankách v ČR. Před nástupem do MS paktu si také osvojila zkušenosti s recruitmentem a personálním marketingem.

Zajímá se o problematiku nedostatku pracovních sil na trhu práce v Moravskoslezském kraji, proto je jejím cílem prohloubit spolupráci mezi školami a firmami tak, aby absolventi našli lepší uplatnění po studiu, a také aby firmy získaly absolventy škol speciálně připravené na konkrétní podmínky dané firmy.

Katka má také na starost exkurze žáků základních škol v zajímavých firmách Moravskoslezského kraje, kde mohou získat pohled na pracovní prostředí a dozvědět se, jaké jsou předpoklady na jednotlivé pozice v dané firmě, což jim může významně pomoci při výběru střední školy.

Kateřina Oršulíková

Expert pro spolupráci SŠ a firem

+420 775 904 384

korsulikova@mspakt.cz