Iva Krahulcová

Iva je absolventkou oboru Marketing a management na Slezské univerzitě v Opavě. Její profesní dráha ji zavedla do oblasti lidských zdrojů, kde se specializovala na rozvoj a vzdělávání dospělých. V rámci své role ve společnosti MS Pakt přispěla k efektivní spolupráci mezi školami a firmami, což jí poskytlo pevný základ pro porozumění potřebám organizací.

Její rozsáhlé zkušenosti s finančním plánováním, především v oblastech mzdových nákladů a HR procesů, ji ideálně připravily na efektivní vykonávání role finančního manažera. Klíčové pro úspěšné řízení finančních operací a podporu růstu organizace jsou její strategické myšlení a schopnost efektivní komunikace.

Iva Krahulcová

Finanční manažerka

+420 725 539 409

ikrahulcova@mspakt.cz