Gabriela Sácká

Gabriela je koučka, lektorka a poradkyně. Vystudovala obor Sociální práce s poradenským zaměřením. V rámci své praxe působila v neziskové oblasti i státní sféře na poradenských, metodických i manažerských pozicích.

V současné době se věnuje zejména kariérovému koučinku a poradenství, životnímu koučinku a vzdělávání jednotlivců i skupin v měkkých dovednostech. Ve své práci rovněž využívá dlouhodobé zkušenosti z oblasti krizové intervence.

Jejím mottem je: „Miluji to, že jsem člověkem. Dosahuji nahoru a nohy mám pevně zakořeněné v zemi.“ (Marilyn Atkinson) Její vášní je pohyb a využití umělé inteligence v lidském rozvoji. 

Gabriela Sácká

Personální konzultantka

+420 721 504 826

gsacka@mspakt.cz