Anton Husovský

Anton je absolventem oboru Podniková ekonomika na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Během studia také zastával pozici Presidenta ve studentské organizaci Erasmus Student Network VŠB-TUO, která pomáhá zahraničním studentům v Ostravě.

Specializuje se na kariérové poradenství pro základní školy a jeho provázanost s firmami. V Moravskoslezském paktu zaměstnanosti působí od roku 2019.

Je také součástí týmu Ostrava Expat Centre, kde pomáhá cizincům s řešením různých životních situací a jejich širší integraci pod hlavičkou MS Paktu zaměstnanosti.

Anton Husovský

Expert pro spolupráci škol a firem

+420 602 515 453

ahusovsky@mspakt.cz