SPOLUPRÁCE STŘEDNÍCH ŠKOL A FIREM V MSK POKRAČUJE

09. 10. 2020

letak kompetence40 | SPOLUPRÁCE STŘEDNÍCH ŠKOL A FIREM V MSK POKRAČUJE

Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, na jehož realizaci se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, zaznamenal další úspěšně uzavřené partnerství mezi školou a firmou.

Tento projekt vychází a navazuje na pilotní projekt ověřování významných prvků duálního vzdělávání v MSK. Cílem projektu v MSK je nově vytvořit či podpořit stávající spolupráci 8 firem a škol o aplikaci prvků duálního vzdělávání.

Minulý měsíc se nám podařilo uzavřít první partnerství v sektoru „Energetika“ v učňovském oboru „elektrikář“ mezi Střední školou elektrotechnickou, Ostrava, Na jízdárně 30, příspěvkovou organizací a firmou Liberty Ostrava a.s. Tento měsíc jsme na tuto první vlaštovku navázali uzavřením druhého partnerství, a to v sektoru „Moderní průmyslová strojírenská výroba“ mezi VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU a firmou VÍTKOVICE STEEL, a.s. Toto partnerství se týká učňovského oboru „mechanik strojů a zařízení“. Obě tyto zapojené firmy jsou rovněž členy Sdružení pro rozvoj MSK.

Nadále pokračujeme ve facilitaci spolupráce středních škol a firem v MSK, a to nejen v rámci výše zmíněného projektu. Aktuálně máme rozjednány dvě další partnerství, které by měly být uzavřeny ještě na podzim tohoto roku. Více informací k projektu Kompetence 4.0 naleznete zde: https://mspakt.cz/projekty/kompetence-4-0/