Spolupráce středních škol a firem kvete hned od počátku roku

01. 02. 2022

Foto Tatra nahled | Spolupráce středních škol a firem kvete hned od počátku roku

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se nepodílí pouze na vzniku nových partnerství, ale také prohlubuje ta stávající. Příkladem dlouhodobé spolupráce je partnerství VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice s TATRA TRUCKS a.s.

„Partnerství se zakládá na dlouholeté spolupráci, která se díky aktivitám MS Paktu neustále renovuje a rozšiřuje,“ vysvětlila Šárka Plačková z MS Paktu.

Cílem partnerství je prohloubení spolupráce školy a firmy, zvýšení atraktivity jednotlivých oborů a podpora identifikace žáka s firmou a vykonávanou profesí.