Aktuální dění

Spolupráce středních škol a firem kvete hned od počátku roku

1. 2. 2022

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se nepodílí pouze na vzniku nových partnerství, ale také prohlubuje ta stávající. Příkladem dlouhodobé spolupráce je partnerství VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice s TATRA TRUCKS a.s.

„Partnerství se zakládá na dlouholeté spolupráci, která se díky aktivitám MS Paktu neustále renovuje a rozšiřuje,“ vysvětlila Šárka Plačková z MS Paktu.

Cílem partnerství je prohloubení spolupráce školy a firmy, zvýšení atraktivity jednotlivých oborů a podpora identifikace žáka s firmou a vykonávanou profesí.