Spolupráce na systémovém projektu MPSV Kompetence 4.0

02. 10. 2019

foto Brose | Spolupráce na systémovém projektu MPSV Kompetence 4.0

K prvnímu říjnovému dni jsme zahájili spolupráci na systémovém projektu MPSV Kompetence 4.0, jehož cílem je zmapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce.

Posláním naší práce v MSK bude pokračovat v ověřování prvků duálního vzdělávání a v dalším prohlubování spolupráce firem se středními školami zejména v oblasti odborného vzdělávání a přípravě.