Spolupráce mezi školami a firmami na Karvinsku dlouhodobě funguje

13. 07. 2022

Ilustr.foto Karvina scaled 1 | Spolupráce mezi školami a firmami na Karvinsku dlouhodobě funguje

Exkurze do firem slouží jako jeden z funkčních nástrojů kariérového poradenství a přináší žákům, kteří stojí před důležitou volbou střední školy, jedinečnou možnost podívat se do reálného pracovního prostředí a seznámit se s různými odvětvími. Již nyní MS Pakt jedná s firmami z Karviné a nejbližšího okolí o pokračování spolupráce na pořádání exkurzí v rámci kariérového poradenství na příští školní rok.

„Pevně věřím, že se podaří navázat na stávající skvělou spolupráci mezi základními školami a místními firmami a že prostřednictvím exkurzí ukážeme mladým lidem, že stojí za to zůstat po studiu tady v regionu, kde mohou najít perspektivní práci, ve které najdou smysl, spokojenost a adekvátní finanční ohodnocení,“ řekla Hana Chovancová, specialistka pro spolupráci škol a firem z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Jeden z atraktivních zaměstnavatelů Farma Bezdínek z Dolní Lutyně uspořádala ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti 11 exkurzí pro žáky základních škol z Karvinska. Exkurze na farmě jsou pro žáky velmi zajímavé, jelikož je seznamují s moderním udržitelným způsobem pěstování zeleniny a atraktivním pracovním prostředím.

„Moc rádi jsme navázali spolupráci s MS Paktem. Na Farmě Bezdínek se dlouhodobě zaměřujeme na osvětu a vzdělávání v oblasti produkce kvalitní lokální zeleniny směrem k žákům, studentům škol i široké veřejnosti,“ uvedla Monika Zábojníková, marketingová a PR manažerka Farmy Bezdínek.

MS Paktu zaměstnanosti zaměřuje své aktivity na realizaci exkurzí žáků v regionálních firmách v rámci projektu Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSK II (OKAP). Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě mezi kraje, ve kterých je největší podíl nezaměstnaných osob v celé republice. Mezi okresy s největší nezaměstnaností „vede“ okres Karviná (8,21 %).