Společnost Brose CZ otevřela nové Středisko praktické výuky

06. 03. 2019

Brose | Společnost Brose CZ otevřela nové Středisko praktické výuky

Kopřivnice (19. 2. 2019)

Společnost Brose CZ, která se specializuje na mechatronické systémy pro automobilový průmysl a dodává díly řadě světových automobilových značek, je čtvrtým největším dodavatelem automobilového průmyslu v rodinném vlastnictví na světě. Každé druhé nové vozidlo na světě je vybaveno minimálně jedním produktem Brose.
Firma se zapojila do společného projektu Moravskoslezského kraje, Svazu průmyslu a dopravy a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, který se týká zavádění programu s prvky duálního vzdělávání. Za účasti hejtmana MSK prof. Ivo Vondráka, generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy Ing. Dagmar Kuchtové a experta Moravskoslezského paktu zaměstnanosti Ing. Petra Czekaje slavnostně otevřela ve svém kopřivnickém závodě moderně vybavené středisko praktické výuky.
Generální ředitel Brose CZ, Niclas Pfüller uvedl: „Coby jeden z vedoucích závodů ve skupině Brose využíváme dnes více než 250 robotů a disponujeme vysokou mírou automatizace. Vlastním zaměstnancům již dlouho poskytujeme mnoho příležitostí k dalšímu rozvoji, zároveň jsme pro jejich děti od 1 do 15let vybudovali vzdělávací a volnočasové zařízení Brose Kids Club. Co jsme však postrádali, byly vzdělávací programy, které by se zaměřovaly na nové moderní obory a vychovávaly tak mladé budoucí zaměstnance, kteří by nalezli uplatnění v naší firmě“.

image 1 | Společnost Brose CZ otevřela nové Středisko praktické výuky