Slavnostní promoce Junior Univerzity

20. 06. 2023

SLA1885 | Slavnostní promoce Junior Univerzity

Slavnostní promoce studentek a studentů Junior univerzity VŠB-TUO, unikátního systému mimoškolního neformálního vzdělávání pro žáky základních a středních škol, proběhly v úterý 6. června 2023. Akce se za přítomnosti vedení univerzity, rodičů a dalších hostů, mezi nimiž byl také náš ředitel Martin Navrátil, uskutečnila v Univerzitní aule a poskytla studentům i jejich rodinám nezapomenutelný zážitek. 

Jsme nadšeni z rostoucího zájmu dětí a mladých lidí o techniku, přírodní vědy, ekonomiku a gratulujeme všem 89 oceněným studentům a věříme, že tato událost poskytne inspiraci a motivaci pro další studium a objevování nových dovedností.

Pár informací o Junior univerzitě:  

Junior univerzitu navštěvuje téměř 600 nadšenců pro techniku a přírodní vědy, kterým nabízí kroužky, workshopy, přednášky, expedice, letní školy nebo mentoring v mnoha oblastech. Jednoduchou registrací na webových stránkách získají zájemci širokou nabídku programů vhodnou pro jejich věk. Navíc mají přehled o lektorech jednotlivých programů i oborech univerzity. Studenti si vybírali programy podle svého věku, přidat do Junior univerzity se mohli v průběhu celého roku. 

https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz

SLA1872 1 | Slavnostní promoce Junior Univerzity