Skončil projekt Kompetence 4.0, který již bezmála čtyři roky mapoval trendy 4. průmyslové revoluce, jejich praktický dopad a vliv na trh práce i vzdělávání.

06. 01. 2023

Projekt Kompetence 4.0 | <strong>Skončil projekt Kompetence 4.0, který již bezmála čtyři roky mapoval trendy 4. průmyslové revoluce, jejich praktický dopad a vliv na trh práce i vzdělávání.</strong>

S koncem roku je spojen také konec projektu Kompetence 4.0, který v našem kraji odstartoval v říjnu 2019. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se podílel v roli regionálního partnera na realizaci tohoto projektu, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

Průmysl 4.0 přináší velké množství změn v oblasti technologií, automatizace, robotizace a digitalizace. Česká republika, zejména s ohledem na skutečnost, že patříme k nejprůmyslovějším zemím Evropy, nutně potřebuje zavádět nejmodernější technologie, aby si zachovala mezinárodní konkurenceschopnost. S těmito změnami souvisejí i nové požadavky na kvalifikaci lidí. Firmy při zavádění digitalizace urgentně potřebují pracovníky, kteří disponují novými kompetencemi, případně novou kombinací různých kompetencí požadovaných po poptávaných kandidátech. A to je zásadní výzva pro vzdělávání, počáteční i další, propojené v rámci celoživotního učení.  

Projekt „Kompetence 4.0“ měl proto za cíl v deseti vybraných sektorech našeho hospodářství identifikovat nově požadované dovednosti a navrhovat konkrétní postupy, kterými lze související nové požadavky na kompetence pracovníků rychle aplikovat do vzdělávacího procesu. V těchto sektorech byly ustaveny Inovační pracovní skupiny, složené z 12 až 15 odborníků z řad zástupců velkých i menších firem, středních škol, vysokých škol a univerzit, výzkumných pracovišť atd.  

Úlohou Moravskoslezského paktu zaměstnanosti tak bylo pomoci středním školám inovovat stávající partnerství, případně uzavřít nová. Kromě osobního zapojení žáků na pracovištích firmy se díky projektu výrazně zlepšila spolupráce mezi zapojenými školami a firmami i v celé řadě dalších aktivit.  

Udržet krok s praxí je pro odborné školy klíčové, proto jim pomáháme promyšleně rozvíjet spolupráci s nejlepšími firmami v regionu, uvedl k účasti na projektu Kompetence 4.0 ředitel MS paktu zaměstnanosti Martin Navrátil.  

Kateřina Nogolová, zástupce firmy VÍTKOVICE STEEL, a.s., komentuje aktivity v rámci projektu Kompetence 4.0: „Naše společná práce byla ztížena COVIDem a nepomáhá ani demografický vývoj společnosti, a proto jsou právě podobné typy spolupráce strategické nejen pro nás jako zaměstnavatele, ale i školy a potažmo celý region. Vážíme si energie, kterou do tohoto škola pravidelně věnuje.“ 

 Školy zase vítají fakt, že jsou žáci i učitelé ve stálém kontaktu s aktuálním moderním vývojem v oboru.  

Největší přínos naší spolupráce vnímám v lepší připravenosti absolventů pro trh práce“, uvedl zástupce Střední odborné školy, Frýdek – Místek, Eduard Boščík.  

Spokojenost projevuje i žák 3. ročníku oboru Informační technologie ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek: „Ve firmě se mi líbí, jsem spokojený i s instruktorem, práce mě baví, naučím se spoustu nových věcí. Jsem rád, že škola umožňuje vybrat si na praxi firmu, kde se mi věnují a můžu si vyzkoušet to, co se učím i ve škole.“ 

Všechny výstupy z realizovaných aktivit byly představeny a komunikovány se širokou veřejností. Ta měla v průběhu tvorby jednotlivých výstupů možnost zapojit se formou veřejného připomínkování či diskutovat na mnoha setkáních, která se konala po celé republice, a na nichž realizační tým projektu vše podrobně vysvětloval a ukazoval. Završením celého projektu poté byla „Konference pro budoucnost,“ kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, na této konferenci zástupci všech zapojených regionů, firem a organizací prezentovali výsledky celého projektu. 

Závěrem lze říct, že projekt „Kompetence 4.0“ umožnil maximálně využít příležitostí vyplývajících ze 4. průmyslové revoluce v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a zmírnit v tomto směru její případné negativní dopady na firmy a jejich zaměstnance.   

Příručku “Jak na spolupráci firem a středních škol” najdete ZDE.

Děkujeme všem zapojeným školám, firmám i organizacím za perfektní spolupráci, která projektem nekončí.