Skončil projekt Kompetence 4.0, který již bezmála čtyři roky mapoval trendy 4. průmyslové revoluce, jejich praktický dopad a vliv na trh práce i vzdělávání.

06. 01. 2023

Projekt Kompetence 4.0 | <strong>Skončil projekt Kompetence 4.0, který již bezmála čtyři roky mapoval trendy 4. průmyslové revoluce, jejich praktický dopad a vliv na trh práce i vzdělávání.</strong>

S koncem roku je spojen také konec projektu Kompetence 4.0, který odstartoval v říjnu 2019. V roli regionálního partnera jsme se podíleli na realizaci tohoto projektu, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tento projekt: 

  •  reaguje na výzvy spojené se 4. průmyslovou revolucí,  
  •  identifikuje a mapuje požadavky trhu, které souvisí se zaváděním digitalizace, automatizace, technologických inovací a proměnou firemních a výrobních procesů,  
  •  popisuje, jak maximálně využít příležitostí vyplývajících ze 4. průmyslové revoluce v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a zmírnit v tomto směru její případné negativní dopady na firmy a jejich zaměstnance.  

Příručku “Jak na spolupráci firem a středních škol” najdete ZDE.

Děkujeme všem zapojeným školám, firmám i organizacím za perfektní spolupráci, která projektem nekončí.