Regionální hodnotící komise

Regionální hodnotící komise posuzuje soulad předkládaných transformačních plánů firem s Regionální vzdělávací sektorovou strategií. Hlavní kritéria hodnocení jsou příslušnost k sektoru (automotive, ocelářství a energetika), transformační příběh a rozvoj kompetencí. Podrobnější informace k jednotlivým kritériím naleznete v kapitole implementace regionální strategie.

Způsob podání

Firmy zašlou vyplněný Plán transformace podniku ve formátu pdf. na e-mail trautom@mspakt.cz. Plány transformace podniku mohou být zasílány průběžně. Od data podání Plánu transformace podniku běží 30 denní lhůta pro hodnocení regionální komisí a vydání Rozhodnutí. V případě, že bude firma vyzvána k doplnění informací, dochází k prodloužení této lhůty.

Termíny zasedání hodnotící komise

Komise se bude scházet minimálně 1x za čtvrt roku dle potřeby.Zasedání komise bude svoláváno ad hoc dle termínu přijetí Plánu transformace podniku k posouzení.

Členové komise (v současné době probíhá výběr členů komise)

Důležité dokumenty (stanovy komise, jednací řad, hodnotící formulář) se nyní připravují a budou zveřejněny během října.