Aktuální dění

PROJEKT KOMPETENCE 4.0 – spolupráce středních škol a firem v MSK

29. 9. 2020

Cílem projektu je podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce.

Specifickým cílem projektu je vytvořit a v praxi odzkoušet nástroj pro včasnou identifikaci v budoucnu vyžadovaných kompetencí v 10 klíčových sektorech a rozšířit spolupráci 8 firem a škol v každém zapojeném regionu o aplikaci prvků duálního vzdělávání pro zajištění vzájemné komplementarity ve vztahu k potřebám pracovního trhu (celkem 32 nově založených/inovovaných partnerství za dobu realizace projektu).

Projekt Kompetence 4.0 vychází a navazuje na pilotní projekt ověřování významných prvků duálního vzdělávání v MSK, který začal v říjnu 2017. První vlaštovkou aktuálního projektu v našem kraji se stala Střední škola elektrotechnická, Ostrava, které jsme během měsíce září 2020 pomohli uzavřít partnerství v sektoru Strojírenství se společností Liberty Ostrava a.s.

Aktuálně pracujeme na uzavření dalších 7 partnerství škol a firem v MSK.