Poslední…

14. 11. 2023

Obrazek3 | Poslední...

V říjnu proběhl poslední workshop, který se konal v prostorách Pekařství a Cukrářství Knappe Opava. Toto setkání bylo završením série pravidelných setkání koordinátorů spolupráce škol a firem z celého MS kraje v Projektu OKAP II.  

Jednou z hlavních lákadel celého dne byla prohlídka provozu Pekařství a Cukrářství Knappe Opava. Samotný pan majitel této pekárny nám po celou dobu neúnavně sdílel své zkušenosti se spoluprací škol a firem. Pekařství Knappe je dlouhodobým partnerem se Střední školou hotelnictví a služeb Opava (SŠHS) a Vyšší odbornou školou Opava (VOŠ) v oblasti odborného vzdělávání. 

Workshop nabídl mnoho příležitostí k diskusi, výměně zkušeností a vzájemnému obohacení. Účastnilo se ho 26 účastníků, což zaručilo bohatou paletu pohledů a přístupů k tématu spolupráce škol a firem.