Podpora středních škol při budování spolupráce s firmami a její výsledky

06. 12. 2021

vbdvb | Podpora středních škol při budování spolupráce s firmami a její výsledky

Budování spolupráce středních škol s firmami hraje důležitou roli v profesním vzdělávání.

Aktéry spolupráce mezi firmou a školou při realizaci odborného vzdělávání a přípravy jsou firmy, školy, zřizovatelé škol, zaměstnavatelské organizace a další. Důležitými faktory pro navázání spolupráce mezi střední školou a firmou je vznik funkčního partnerství firmy a školy, dlouhodobost spolupráce a její orientace na žáka.

Cílem MS Paktu je aktivní podpora spolupráce všech 48 středních odborných škol v Moravskoslezském kraji se spolupracujícími firmami napříč všemi obory. Poradci MS Paktu postupně navštěvují jednotlivé školy a firmy a představují jim principy, metody a výhody spolupráce s cílem navázat nová partnerství nebo rozšířit a prohloubit ta stávající.

MS Paktu se dosud podařilo oslovit téměř čtyřicet zaměstnavatelů a dvacet středních odborných škol. Cílem partnerství je zvýšit atraktivitu oborů, zajistit větší podíl praktické výuky na pracovišti zaměstnavatele a podpořit identifikaci žáka se studovaným oborem.

image 18 | Podpora středních škol při budování spolupráce s firmami a její výsledky
Foto: Ilustrační, CarTec Ostrava