Ostrava získala Národní cenu kariérového poradenství

13. 12. 2021

Foto Infoprokarieru ilustracni | Ostrava získala Národní cenu kariérového poradenství

Město Ostrava, ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, vyhrálo hlavní cenu ve 13. ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství 2021. Ocenění bylo uděleno za rozvoj kariérového poradenství v ostravských základních školách.

Odborná porota ocenila na vítězném projektu „Kariérové poradenství Ostrava“ zejména jednoduchý a funkční model založený na spolupráci zainteresovaných subjektů, kterými jsou statutární město Ostrava, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a kariéroví poradci ze základních škol.

„Naší snahou je, aby se kariéroví poradci stali nedílnou součástí školního poradenského pracoviště a systému péče o žáka. Současně jsme zajistili jejich metodickou podporu a odborné zázemí. Jsem ráda, že dnes je do projektu zapojeno již 40 ostravských základních škol,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora města Ostrava, které je koordinátorem aktivit a poskytuje školám finanční podporu ke krytí nákladů kariérových poradců.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti zastřešuje vzdělávání poradců, odborné zázemí i metodickou podporu. „V rámci projektu se nám již podařilo do individuálních či skupinových aktivit zapojit přes 6 000 žáků nebo připravit 31 exkurzí pro 750 účastníků. Metodickou podporu poradcům jsme realizovali v rámci 172 hodin přímé podpory,“ shrnul některé výsledky aktivit Anton Husovský, expert na spolupráci škol a firem z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti

Centrum Euroguidance, které uděluje Národní cenu kariérového poradenství, působí v České republice při Národním pedagogickém institutu a je součástí evropské sítě pro podporu poradenství.

K podpoře kariérového poradenství pro město Ostrava slouží webový portál www.infoprokarieru.cz.