MAREK GAVENDA

Marek se projektům v oblasti analýzy trhu práce věnuje už od začátku 90. let. Zaměřuje se na územní a regionální rozvoj. Baví ho pracovat s daty, analyzovat je v kontextu, hledat souvislosti a nacházet řešení tam, kde nejsou na první pohled zřejmá.

V současné době se věnuje zejména analytickým a výzkumným aktivitám v oblasti regionálního trhu práce. Je senior expertem krajské platformy Moravskoslezského kraje pro projekt „Kompas“, který je zaměřen na budování udržitelného systému predikcí potřeb trhu práce.

Senior expert krajské platformy
Marek Gavenda
+420 724 280 395 mgavenda@mspakt.cz