IVANA SEBEROVÁ

Pracuje jako psycholožka, lektorka a poradkyně v oblasti osobnostního rozvoje. Více jak 20 let pracuje v personální oblasti. Členka komisí při výběrových řízeních. Zabývá se ověřováním schopností a dovedností členů pracovních týmů, prověřováním vhodnosti kandidátů při výběrových řízeních. Zhodnocuje osobní potenciál lidí. Spolupracuje jako člen týmu v proškolování kariérových poradců

Psycholog, lektor
Ivana Seberová
+420 603 861 289 iseberova@mspakt.cz