Nový seriál Příklady dobré praxe partnerství školy a firmy startuje!

21. 10. 2022

IMG 4418 scaled 1 | Nový seriál Příklady dobré praxe partnerství školy a firmy startuje!

Nový seriál Příklady dobré praxe partnerství školy a firmy startuje!

Postupně v něm budeme představovat konkrétní firmy, se kterými se podařilo navázat intenzivní spolupráci v rámci partnerství škol a firem. Jako první chceme poděkovat společnosti Liberty a.s. za příkladnou spolupráci v oblasti praktického vzdělávání žáků ze Střední školy elektrotechnické,  Ostrava, Na Jízdárně 30, p.o.

IMG 4418 | Nový seriál Příklady dobré praxe partnerství školy a firmy startuje!

Klíčovým přínosem tohoto dlouhodobého partnerství je kvalitní praktické vzdělávání žáků, kteří si vyzkouší práci v provozu. Liberty a.s. následně nabízí absolventům i zaměstnání. Aktuální spolupráce a odborný výcvik se zaměřuje na obor elektrikář. Od roku 2020 se zapojilo celkem 15 žáků z oboru. Odborná příprava pro žáky prvního a druhého ročníku spočívá v exkurzích a workshopech přímo ve firmě. Ve třetím ročníku se týden odborného výcviku střídá s týdnem teoretické přípravy. Žáci jsou zapojování do reálného provozu minimálně na pěti pracovištích. Liberty a.s. má k dispozici také školicí centrum.

Spolupráce s odborníky z praxe z Liberty a.s. má smysl a těšíme se na další podnětné semináře a aktivity pro žáky. Partnerství této školy a firmy je realizováno v rámci projektu Kompetence 4.0, na kterém jsme se podíleli společně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.