„Na viděnou v budoucnosti“

26. 10. 2023

MicrosoftTeams image 29 2 | "Na viděnou v budoucnosti"


Děkujeme Euroguidance CZ za skvělou příležitost představit naši aplikaci „Cesta k zaměstnání“ na konferenci, která se konala 19. října pod názvem: “Na viděnou v budoucnosti”.

Na této události byly také vyhlášeny výsledky Národní ceny kariérového poradenství 2023. Odborná porota udělila hlavní cenu dvěma výjimečným příspěvkům a čtyřem dalším příspěvkům udělila zvláštní uznání. Gratulace vítězům! Více informací můžete najít zde: https://lnkd.in/dSaNn_9Q

Mezi hosty se také objevili výherci Národní ceny karierového poradenství na Slovensku: Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja, která vytvořila síť 7 poradenských center SPACE, a Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, kde žáci pečlivě zaznamenávají své úspěchy a dovednosti v elektronickém portfoliu.

Těšíme se na příští rok! Společně propagujeme, kde se dá!