MS Pakt těší pozitivní reakce na první seminář pro žáky třetího ročníku Obchodní akademie v Ostravě

11. 03. 2022

entrepreneur g474004d1a 1920 | MS Pakt těší pozitivní reakce na první seminář pro žáky třetího ročníku Obchodní akademie v Ostravě

Pro žáky 3. ročníku oboru zahraniční obchod Obchodní akademie v Ostravě – Mariánských Horách byl v únoru realizován první ze čtyř připravených seminářů s cílem připravit žáka na možnost vlastního zajištění praxe a na samotnou realizaci praxe.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupcům MS Paktu Ostrava, a to jmenovitě Šárce Plačkové a Janu Kelarovi, za skvěle připravený seminář, který naše žáky nejen oslovil, ale velmi zaujal a motivoval,“ uvedla Magda Březnávedoucí předmětové komise ekonomických předmětů. Žáci měli možnost vklouznout zábavnou a nenucenou formou do tajů poznávání svého vlastního já a mohli si uvědomit své silné a slabé stránky. „Velmi oceňuji takto profesionálně připravený seminář, který má smysl, spád a hlavně nápady, jak celou problematiku přiblížit mladé generaci,“ doplnila Magda Březná.

o16 MODUL 1 OAO pohovor 17.2.2022 | MS Pakt těší pozitivní reakce na první seminář pro žáky třetího ročníku Obchodní akademie v Ostravě