Kulatý stůl na téma Rozvoj spolupráce středních odborných škol a členských firem hospodářské komory

23. 11. 2018

Dne 20. 9. 2018 se ve spolupráci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK uskutečnil kulatý stůl na téma „Rozvoj spolupráce středních odborných škol a členských firem hospodářské komory“.

kulaty stul2 1200x800 1 | Kulatý stůl na téma Rozvoj spolupráce středních odborných škol a členských firem hospodářské komory

Účastníkům jsme představili pilotní projekt ověření prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, výsledky dotazníkového šetření Svazu průmyslu a obchodu ČR ke stavu, potenciálu a bariérám rozvoje prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerství středních odborných škol a zaměstnavatelů“, praktickou příručku pro zapojení zaměstnavatelů do partnerství se středními odbornými školami při uplatňování prvků duálního vzdělávání v praxi a možnosti finanční podpory počátečního odborného vzdělávání pro firmy.

více o odborném vzdělávání