Konference „Budoucnost Duálního Vzdělávání v ČR“

01. 09. 2023

4 | Konference "Budoucnost Duálního Vzdělávání v ČR"

S hrdostí oznamujeme, že se náš pan ředitel dne 29.8. zúčastnil konference v Karlových Varech na téma „Budoucnost Duálního Vzdělávání v ČR”, kde představil naše aktivity v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně našich úspěšných kroků ve vybraných učebních oborech. 

Tato významná konference byla zasvěcena legislativnímu ukotvení duálního vzdělávání a podpoře spolupráce mezi školami a firmami. Křesla zasedli také ministr školství, prezident hospodářské komory a hejtman Karlovarského kraje, kteří se zavázali ke zlepšení legislativy v oblasti odborného vzdělávání.  

My se těšíme na nadcházející konferenci, kterou budeme hostit v listopadu, a kde budeme pokračovat v konstruktivním dialogu o budoucnosti duálního vzdělávání.