Kariérové poradenství a cesty uplatnění lidí s nízkou kvalifikací

06. 03. 2019

IMG 7767 | Kariérové poradenství a cesty uplatnění lidí s nízkou kvalifikací

Dne 26. 2. 2019 se konal seminář k tématu „Prohlubování dovedností nekvalifikovaných dospělých v ČR“, pořádaný MŠMT. Vystoupili jsme zde s prezentací pojednávající o možné koncepci kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Při popisu možných řešení potřeb uplatnění lidí s nízkou kvalifikací vycházíme ze zkušeností s praktickou realizací aktivit u nás v Moravskoslezském kraji.
Základní informace viz tisková zpráva MŠMT: http://www.msmt.cz/na-msmt-se-konal-seminar-jak-zlepsit-vzdelavani-dospelych

image | Kariérové poradenství a cesty uplatnění lidí s nízkou kvalifikací