Jak ovlivnil covid odborné dovednosti ve školách? U 90 % žáků učebních oborů se zhoršily, ukazuje průzkum MS Paktu

22. 11. 2021

1637573237176 1 | Jak ovlivnil covid odborné dovednosti ve školách? U 90 % žáků učebních oborů se zhoršily, ukazuje průzkum MS Paktu

Jak si stojí odborné vzdělávání a příprava (OVP) během koronavirové krize? Jak covid ovlivnil kompetence žáků?

Na to odpověděl průzkum „Dopad Covidu-19 na OVP“, kterého se zúčastnilo 231 učebních oborů ze 48 středních odborných škol Moravskoslezského kraje. Dotazníkové šetření poukázalo například na to, že téměř čtvrtina oborů ztratila kontakt se spolupracující firmou. Průzkum realizoval Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MS Pakt).

Při zajišťování OVP spolupracuje s firmami 85 % dotazovaných oborů. Nejvíce respondentů bylo z technických oborů, z nichž spolupracuje s firmami 89 %, nejméně pak spolupracují s firmami obory z oblasti služeb (79 % ze všech oborů).

„Během školního roku 2020/2021, ovlivněného koronavirovou krizí, ztratilo vazbu na spolupracující firmu 23 % oborů, které na odborné přípravě spolupracují s firmami. Tím se zhoršily podmínky adaptace žáků ve firmách a získávání praktických znalostí a dovedností, protože spolupráce firem a škol je pro následné uplatnění žáků daných oborů v praxi klíčová,“ popsal jedno z hlavních zjištění Jan Kelar, expert na odborné vzdělávání z MS Paktu a člen výzkumného týmu.