Aktuální dění

Exkurze v Moravskoslezském kraji k duálnímu systému vzdělávání

20. 3. 2019

Cílem exkurze bylo seznámit účastníky s dosavadní realizací odborného vzdělávání v MS kraji, zejména pak s realizací pilotního projektu zaměřeného na odbornou přípravu žáků SOŠ v prostředí firem s uplatněním prvků duálního vzdělávání v praxi. Účastníci exkurze navštívili nově vybudované Středisko praktické výuky ve firmě BROSE CZ v Kopřivnici, které slouží k praktické výuce žáků SOŠ v moderních perspektivních oborech, jako je například obor Mechatronik, jehož náplň kombinuje potřeby firmy a nabídku oborů vyučovaných na spolupracujících školách. Součástí programu exkurze byla také návštěva Střední školy elektrotechnické v Ostravě, která je společně s partnerskými firmami ČEZ a ArcelorMittal rovněž zapojena do pilotního projektu duálního vzdělávání v MS kraji.

Účastníci exkurze se dále setkali se zástupci MS paktu zaměstnanosti, kteří je seznámili s aktuálními a připravovanými aktivitami MS Paktu v oblasti odborného vzdělávání, kariérového poradenství a s ní spojenou přípravou nové legislativy. Součástí exkurze byla také diskuze k odbornému vzdělávání s představiteli vedení MS kraje a zástupci Odboru školství Krajského úřadu MS kraje.

Fotogalerie