Chcete se zapojit do veřejných zakázek MS kraje jako dodavatel? Máme pro Vás dobrou zprávu, stále můžete.

04. 06. 2021

laptop 1478822 1920 | Chcete se zapojit do veřejných zakázek MS kraje jako dodavatel? Máme pro Vás dobrou zprávu, stále můžete.

Záměrem kraje je umožnit firmám z řad dodavatelů OKD přednostní účast na realizaci veřejných zakázek.

Chcete se zapojit do veřejných zakázek MS kraje jako dodavatel? Máme pro Vás dobrou zprávu, stále můžete.

Záměrem kraje je umožnit firmám z řad dodavatelů OKD přednostní účast na realizaci veřejných zakázek. Firma, která bude mít tuto výsadu, musí splnit podmínky uvedené v čestném prohlášení. Pokud mezi takové firmy patříte, prohlášení vyplňte, podepište a zašlete nám jej. Zařadíme Vás na seznam firem, který bude 18. června 2021 schvalovat rada kraje. Následně Vás bude kraj při vyhlašování zakázek přednostně oslovovat.

Jak doložit čestné prohlášení?

Splňujete-li podmínky, vyplňte čestné prohlášení a doložte jej na Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (dále jen MS PAKT), a to buď:

– zasláním do datové schránky MS PAKTU viz ID datové schránky: gxru4w2 a to buď elektronicky podepsané nebo naskenované s podpisem ve formátu PDF nebo

– v podepsaný originál doručte na adresu:

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.
Jan Kelar
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Termín pro doručení Čestného prohlášení: středa 16. června 2021

Kontaktní osoba:

Jan Kelar
pracovník pro spolupráci se zaměstnavateli
Mobil: +420 602 147 418
Email: jkelar@mspakt.cz

Čestné prohlášení ke stažení zde