Aktuální dění

Jaké jsou nejvíce poptávané profese na trhu práce v MS kraji a jeho okresech?

18. 3. 2019

MS Pakt připravil z dat MPSV ČR přehled vývoje volných pracovních míst podle jednotlivých povolání, a to jak pro celých MS kraj, tak pro jeho jednotlivé okresy.

Kolik absolventů středních a vysokých škol a z jakých oborů bude přicházet na trh práce v MS kraji?

18. 3. 2019

MS Pakt pro Vás připravil analýzy, ze kterých se můžete dozvědět, kolik absolventů středních škol z MS kraje bude v následujících letech pravděpodobně k dispozici pro regionální trh práce podle jednotlivých oborů vzdělání.

Společnost Brose CZ otevřela nové Středisko praktické výuky

6. 3. 2019

Ing. Petr Czekaj, expert Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, se zúčastnil slavnostního otevření moderně vybaveného střediska praktické výuky společnosti Brose CZ. Firma, která se specializuje na mechatronické systémy pro automobilový průmysl, se zapojila do společného projektu Moravskoslezského kraje, Svazu průmyslu a dopravy a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, který se týká zavádění programu s prvky duálního vzdělávání.

Kariérové poradenství a cesty uplatnění lidí s nízkou kvalifikací

6. 3. 2019

Seminář k tématu „Prohlubování dovedností nekvalifikovaných dospělých v ČR“, pořádaný MŠMT

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se stal samostatným zapsaným spolkem

14. 2. 2019

Náš velký den nastal, jsme zase o krok dále a s radostí Vám oznamujeme, že od 4. února jsme již samostatným zapsaným spolkem s vlastní právní subjektivitou. Děkujeme všem, kteří nám drželi a drží palce.