Aktuální dění

Společnost Brose CZ otevřela nové Středisko praktické výuky

6. 3. 2019

Ing. Petr Czekaj, expert Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, se zúčastnil slavnostního otevření moderně vybaveného střediska praktické výuky společnosti Brose CZ. Firma, která se specializuje na mechatronické systémy pro automobilový průmysl, se zapojila do společného projektu Moravskoslezského kraje, Svazu průmyslu a dopravy a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, který se týká zavádění programu s prvky duálního vzdělávání.

Kariérové poradenství a cesty uplatnění lidí s nízkou kvalifikací

6. 3. 2019

Seminář k tématu „Prohlubování dovedností nekvalifikovaných dospělých v ČR“, pořádaný MŠMT

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se stal samostatným zapsaným spolkem

14. 2. 2019

Náš velký den nastal, jsme zase o krok dále a s radostí Vám oznamujeme, že od 4. února jsme již samostatným zapsaným spolkem s vlastní právní subjektivitou. Děkujeme všem, kteří nám drželi a drží palce.

Kulatý stůl na téma Rozvoj spolupráce středních odborných škol a členských firem hospodářské komory

23. 11. 2018

Dne 20. 9. 2018 se ve spolupráci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK uskutečnil kulatý stůl na téma „Rozvoj spolupráce středních odborných škol a členských firem hospodářské komory“.

Pomáháme mladým lidem správně si zvolit další kariéru

30. 10. 2018

V listopadu 2018 jsme zahájili realizaci tříletého projektu "Volba kariéry". Společně s partnerem projektu společností RPIC-VIP se budeme věnovat podpoře mladých lidí do 25 let na trhu práce.